Projekty a stavební dozor Liberec

Vodní hospodářství

Vodní a inženýrské stavby

Projektová dokumentace

Čistírny odpadních vod

Envitech

Menu

Rychlý kontakt

ENVITECH CZ s.r.o.
Humpolecká 108/3 (mapa)
460 05 Liberec

+420 737 248 548
e-mail: envitech.cz@envitech.cz

Úvodní stránka
  • ENVITECH CZ s.r.o. nabízí své služby především v oboru vodního hospodářství a vodních a inženýrských staveb. Jedná se především o:

    vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod.

  • Zákazníky společnosti ENVITECH CZ s.r.o. jsou především představitelé samosprávy obcí a měst, případně sdružení obcí pro konkrétní vodohospodářský projekt, průmyslové podniky, ale i jednotliví občané, či jiné vodohospodářské společnosti.

  • ENVITECH CZ s.r.o. nabízí svým klientům pomoc při řešení jejich stavebních a investičních záměrů. Pracovníci společnosti jsou připraveni zákazníkovi nabídnout a zajistit jakoukoliv činnost ve fázi průběhu výstavby, tj. např. odborné a ekonomické konzultace - zpracování projektové dokumentace - inženýrskou činnost - realizaci stavby - odborný dozor na stavbě - činnost správce stavby - technologický dohled při provozování čistíren odpadních vod, apod.